Under The Sun Cote d’Azur-Corsica

Pierwsza cz??? filmu “Under the sun” czyli kolejnego tripu w wykonaniu ekipy WGWK!
Trip wspierany przez Nobilekiteboarding i Hydrosfer?.
Materia? nagrany na pocz?tku kwietnia na Lazurowym Wybrze?u i Korsyce.
W wyprawie uczestniczyli: Maciej “M?ody” Lewandowski, Maciej “Suchy” Sucha?ski oraz Aleksander “Olek” Lewadnowski
Cut: Aleksander “Olek” Lewandowski
Music: Dirty Gold “California sunrise”

De zus Videos